Spectra for [GC94] 74


Aperture/Beam Spectrum Previews Retrieve Data Observational Information Spectral Coverage & Resolution

PA = 90 deg

FITS6.0kb
Author-ASCII29.8kb
NED-ASCII166.8kb
VOTable155.5kb

Reference:
2013A&A...558A..68G
Region: Nucleus
Telescope: Cassini 1.5m
Instrument: BFOSC
Abs-Cal: Yes
Ref-Frame: Rest
Full description
Band:Optical
From:5897.4 Å
To: 7959.9 Å
Step:1.6 Å
Resolution:6.0 Å

PA = N/A

FITS29.7kb
Author-ASCII63.9kb
NED-ASCII131.5kb
VOTable123.1kb

Reference:
2018ApJ...861...49H
Region: Integrated
Telescope: Arecibo 305m
Instrument: L-wide receiver
Abs-Cal: Yes
Ref-Frame: Observed
Full description
Line:HI
From:2500.3 km s-1
To: 7956.8 km s-1
Step:5.3 km s-1
Resolution:11.0 km s-1

PA = N/A

FITS N/A
Author-ASCII23.5kb
NED-ASCII65.9kb
VOTable61.9kb

Reference:
2005ApJS..160..149S
Region: Integrated
Telescope: Arecibo 305m
Instrument: Line-feed system
Abs-Cal: Yes
Ref-Frame: Observed
Full description
Line:H I
From:4420.1 km s-1
To: 8821.0 km s-1
Step:8.6 km s-1
Resolution:11.0 km s-1
See also Photometry & SED.