PhD Thesis, Groningen Univ., (1978).

THE DISTRIBUTION AND KINEMATICS OF NEUTRAL HYDROGEN IN SPIRAL GALAXIES OF VARIOUS MORPHOLOGICAL TYPES

P R 0 E F S C H R I F T
ter verkrijging van het
doctoraat in de Wiskunde-
en Natuurwetenschappen
aan de Rijksuniversiteit
to Groningen op gezag van
de Rector Magnificus
Dr. M.J. Janssen in het
openbaar to verdedigen op
vrijdag 17 maart 1978
des namiddags te 4 uur


door
Albert Bosma geboren to Smilde


Table of Contents

Next