PhD Thesis, Groningen Univ., (1978).

THE DISTRIBUTION AND KINEMATICS OF NEUTRAL HYDROGEN IN SPIRAL GALAXIES OF VARIOUS MORPHOLOGICAL TYPES

P R 0 E F S C H R I F T
ter verkrijging van het
doctoraat in de Wiskunde-
en Natuurwetenschappen
aan de Rijksuniversiteit
to Groningen op gezag van
de Rector Magnificus
Dr. M.J. Janssen in het
openbaar to verdedigen op
vrijdag 17 maart 1978
des namiddags te 4 uur

door

Albert Bosma geboren to Smilde


Table of Contents

CHAPTER 1. INTRODUCTION
References

CHAPTER 2. OBSERVATIONAL MATERIAL
References

CHAPTER 3. REDUCTION METHODS
1. Observing procedure
2. Problems associated with the telescope configuration
3. Profile handling
4. Spatial resolution effects
References

CHAPTER 4. STUDIES OF INDIVIDUAL GALAXIES
1. A Neutral Hydrogen Study of the Spiral Galaxy NGC 4736
References
2. A 21-cm Study of the Seyfert Galaxy NGC 4151
References
3. A 21-cm Study of the Galaxy NGC 5033
References
4. A 21-cm Study of the Galaxy NGC 3198
References
5. A 21-cm Study of the Galaxy NGC 5055
References
6. A 21-cm Study of the Galaxy NGC 2841
References
7. A 21-cm Study of the Galaxy NGC 7331
References

Chapter 5. DESCRIPTION OF TWO-DIMENSIONAL MAPS OF SPIRAL GALAXIES
l. Introduction
2. The main types of non-circular motions
3. Motions associated with individual spiral arms
4. Large scale symmetric deviations: oval distortions
5. Large scale symmetric deviations: kinematical warps
6. Large scale asymmetries
7. Small scale asymmetries
8. Concluding remarks
References

Chapter 6. ROTATION CURVES AND MASS MODELS
1. Introduction
2. Rotation curves
3. Mass models
4. Results: V(R), sigmaM(R), M(R)
5. Discussion
References

Chapter 7. DISCUSSION
1. Introduction
2. The mass and size of galaxies
3. The mass-to-luminosity ratio
4. The total mass to HI gas mass ratio
5. The extent of the HI distribution
6. The relationship with morphological types
References

Chapter 8. SYNOPSIS, SUGGESTIONS FOR FUTURE WORK

Next